Kategorier
Göteborg

På Västlänken intet nytt

Ovan jord, och frånsett grushögar.

Får väl tilläggas. Vad som finns i underjorden vet man ju inte. Tog en runda i centrala stan med cykeln och kameran. Så här såg det ut.

Haga – Rosenlund. Den förskrämda vallgraven. Här under ligger embryot till Haga järnvägsstation. Förmodligen.
Korsvägen, framför Liseberg. Platsen för den andra underjordiska järnvägsstationen.
Vid Centralstationen, nedanför Nils Ericssonsplatsen. Kampen mot leran. Undrar om någon vet hur det kommer att se ut – om 10 år.
Det nya kolliderar med det gamla på andra sidan.
Röde orm vid Marieholm.
Gullbergsmotet, längs med Partihandelsgatan. Möjligen ett gammalt ställverk från tiden för Bergslagsbanan, för här låg väl ändå en rangerbangård?
Gullbergsmotet, nordöstlig riktning. SJ:s tvätthall till höger.
Kamp mot den eviga göteborgsgyttjan vid Gullbergsmotet. Lätt att tappa bort sig här men i syd står i alla fall Skansen Lejonet.
Stans nya profil under uppförande.
Gullbergsvass. Vid nylagd gång- och cykelbana mitt i ödelandet.
Centrala Göteborg, maj 2021.
Rast vid Gullbergskaj. Kråkan gör godisfynd.
Rör för underjorden.
Utanför Bergslagsbanans gamla station. 5 Volvomaskiner i arbete.
Tillbaka till utgångspunkten. Rosenlund och blivande Haga järnvägsstation. Får väl göra om turen nästa vår och leta nyheter.
visit/share/like
Dela
Dela
close

Share

Get new posts by email: