Kategorier
Politik | Samhälle | Ekonomi

Subventionerna till fossila bränslen fördubblades

Statliga stöd till produktion och konsumtion av fossil energi nästan fördubblades under 2022, enligt ny rapport från OECD.

Det råder inga delade meningar om riktningen bland världens ledande länder. Alla länder behöver fasa ut fossila bränslen snabbare än vad som sker. Men 2022 fördubblades subventionerna till fossila bränslen.

Att statliga stöd istället behöver riktas till alternativen har också varit OECD:s och Internationella Energirådets (IEA) riktlinje, liksom behovet att förbättra energieffektiviteten. Beräkningar visar att 65–70 procent av världens energiproduktion försvinner ut i tomma intet genom olika typer av förluster, bland annat när värme omvandlas till elektricitet och vice versa. 

Men utvecklingen går i motsatt riktning.

close

Share

Get new posts by email: