Kategorier
Politik | Samhälle | Ekonomi

Skjutningarna är SD:s starkaste kort

Att Tyskland och Sverige proportionerligt sett tog emot klart flest flyktingar 2015 – 2016 gör en jämförelse mellan länderna intressant. Bägge länderna hade sedan tidigare en hög andel invånare med invandrarbakgrund. Tyskland med bland andra 3 miljoner turkar. Regeringarna i både Tyskland och Sverige betalade också ett politiskt pris för de humanitära insatserna under flyktingkaoset. Invandringen stod skyhögt över alla andra frågor och orsakade politiska spänningar.

close

Share

Get new posts by email: