Kategorier
Politik | Samhälle | Ekonomi

Subventionerna till fossila bränslen fördubblades

Statliga stöd till produktion och konsumtion av fossil energi nästan fördubblades under 2022, enligt ny rapport från OECD.

Det råder inga delade meningar om riktningen bland världens ledande länder. Alla länder behöver fasa ut fossila bränslen snabbare än vad som sker. Men 2022 fördubblades subventionerna till fossila bränslen.

Att statliga stöd istället behöver riktas till alternativen har också varit OECD:s och Internationella Energirådets (IEA) riktlinje, liksom behovet att förbättra energieffektiviteten. Beräkningar visar att 65–70 procent av världens energiproduktion försvinner ut i tomma intet genom olika typer av förluster, bland annat när värme omvandlas till elektricitet och vice versa. 

Men utvecklingen går i motsatt riktning.

Under 2022 fördubblades istället statliga stöd till den fossila industrin runt om i världen, enligt en ny rapport från OECD den 2 december.1 Den visar att statliga stöd för produktion och konsumtion av fossila bränslen nästan fördubblades 2022, från 770 miljarder dollar 2021 till 1,481 miljarder. Dessutom såldes fossila bränslen som prissatts under marknadspriset för 1,1 miljarder dollar.  Ovanpå detta har de statliga stöden till kolindustrin återupplivats. De nådde 36,1 miljarder dollar under 2022, en ökning med 60 procent mellan 2013 och 2021.

Den stora ökning av statligt stöd 2022 skedde i samband med de höga energipriserna som följde Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Det är en förklaring men hindrar inte konsekvenserna. De trycker världen långt ifrån de utsläppsminskningar som krävs för att klara klimatålen. Utsläppen måste vändas neråt nu, uppmanar IPCC, FN:s klimatpanel. 

– Slutsatsen är att alla länder måste fasa ut fossila bränslen från sina ekonomier snabbare än de för närvarande gör. Att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader kräver att de globala koldioxidutsläppen når netto noll innan 2040 om utsläppsminskningarna sker som en rak linje, säger Corinne Le Quéré, professor i klimatvetenskap vid University of East Anglia till DN i en intervju den 4 december 2023.2

***

OECD arbetar med över 100 länder och är ett globalt policyforum som främjar politik för att bevara individuell frihet och förbättra det ekonomiska och sociala välbefinnandet för människor runt om i världen. (Enligt egen beskrivning.)

IEA, Internationella Energirådet/International Energy Agency (IEA) är en internationell mellanstatlig organisation som grundades 1974, initialt för att säkerställa världens oljeförsörjning. Under de senaste åren har IEA också fokuserat på förnybar energi och initiativ inriktade på miljöskydd och att stoppa klimatförändringarna. (Enligt Investopedia.)

Källor:
1https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/oecd-inventory-of-support-measures-for-fossil-fuels-2023_87dc4a55-en

2https://www.dn.se/varlden/koldioxidutslapp-fran-fossila-branslen-okar-till-ny-rekordniva/


visit/share/like
Dela
Dela
close

Share

Get new posts by email: